Kære affiliate marketer. Du arbejder i blinde… 14

For at få success som affiliate marketer skal man mestre mange af de samme discipliner som indenfor andre typer af online markedsføring. Driver man et affiliate website og ønsker trafik fra søgemaskinerne, så kan man arbejde med SEO. Ønsker man trafik fra de betalte annoncer i søgemaskinerne, så kan man arbejde med SEM. Ønsker man trafik fra de sociale medier, så kan man arbejde med SMO eller SMM. Så langt, så godt.

Rigtig mange marketers er gode til at skabe trafik fra forskellige kilder, og de fleste sporer også trafikken ind på siden via Google Analytics. Men desværre er Google Analytics ikke anvendeligt til at analysere den udgående trafik. Man kan godt opsætte hændelser og dermed spore hvilken trafik, der fører til udgående kliks, men man kan ikke se hvilke af disse kliks, der fører til en konvertering, og dermed skaber værdi.

Jeg startede med affiliate marketing tilbage i 1998. Jeg sporede intet på det tidspunkt, og tjente stort set heller ikke noget. Eneste affiliate netværk på markedet var dengang Tradedoubler, som stadig eksisterer i dag. Dengang var det ikke muligt at sammenkæde sine kliks med netværkets statistik, og derfor ikke muligt at lave samme sporing, som man kan i dag.

Der er siden hen kommet mange affiliate netværk i Danmark, og mange netværk er desværre også forsvundet igen. Med tiden har de tilbageværende netværk udviklet sig, og hos langt de fleste netværk er det nu muligt at benytte callback, eller som minimum at smide sin egen værdi med i URL’en, og dermed have mulighed for at fange denne værdi i netværkets statistik.

Jeg vil her forklare, hvad callback dækker over. Kender du allerede dette begreb, så kan du fint gå videre til næste afsnit.
Callback betyder, at man kan tilføje en parameter på affiliate URL’en, hvor man angiver noget data, som man ønsker at koble sammen med det pågældende klik. Hvis der skabes et lead eller et salg, vil netværket herefter lave et kald tilbage til dit system. Dermed kan man sammenkoble hvilke kliks, der har ført til leads, og hvilke kliks der reelt har været værdiløse.

Hvorfor jeg altid sporer min trafik

For 4-5 år siden smed jeg rigtig mange penge efter dårlig annoncering. Jeg havde tidligere god erfaring med samme type annoncering og valgte nu at skalere op for virkelig at tjene gode penge. Desværre opdagede jeg først alt for sent, at det var penge ud af vinduet. Her lærte jeg en vigtig lektie om altid at spore så meget som muligt. Havde jeg haft en præcis sporing af hvilken trafik, der skabte hvilke indtægter, så kunne jeg have lukket ned for de dårlige aftaler og sparet mange penge.

Sidenhen har jeg løbende udvidet mit eget system med så meget statistik som overhovedet muligt. Jeg har skubbet på hos netværkene for at integrere callback, og de fleste netværk tilbyder dette i dag. Da jeg ofte tror, at alle andre agerer som jeg selv, så troede jeg, at stort set alle i dag sporede hvilke kliks, der konverterer til leads eller salg. Dette var en dum antagelse. Ikke alle har fået samme lektie som jeg selv, og vi fokuserer alle på forskellige ting.

I sidste uge lavede jeg en afstemning på Google+ omhandlende andre affiliate marketers vaner ift. udgående links.

Jeg spurgte: “Hvordan linker du ud på dine affiliate websites?

Der kom 17 svar fordelt således:

 • Jeg linker direkte med URL’en fra affiliate netværket (4 personer)
 • Jeg laver URL’en “pæn” med prettylink, bitly eller lignende (7 personer)
 • Jeg linker til min egen side, registrerer div. informationer i min database og sender brugeren videre (5 personer)
 • Jeg linker til min egen side, registrerer div. informationer i min database og sender brugeren videre inkl. callback parameter (1 person)

Hvordan linker affiliate markers ud?

Undersøgelsen kan forøvrigt findes her. Har du endnu ikke svaret, så kan du gøre det nu ;-)

Som det ses af svarene, så bruger kun 1 ud af 17 callback, og dermed er der kun én der sporer hvilke kliks, der konverterer. Lidt over halvdelen benytter en af de 2 øverste metoder, hvor der slet ikke spores. Jeg er klar over at 17 besvarelser kun er et lille udsnit af den samlede affiliate branche, men jeg tror ikke, at billedet er helt misvisende.

Hvis du er affiliate marketer, så er det derfor sandsynligt, at du også arbejder i blinde. Men et vigtigere spørgsmål er hvorfor? og om det skal ændres?

Hvorfor linker affiliate marketers som de gør

For at få et indblik i bevæggrundene for at linke på denne måde, så spurgte jeg undersøgelsens deltagere:

Bevæggrunde for at linke direkte:

Morten Vadskær:

Jeg kom aldrig seriøst i gang med affiliate. Jeg har også brugt mine egne forkortere, men da jeg aldrig tjente store penge på affiliate, så gik jeg ikke yderligere ind i det.

 

Mikael Rieck Kousgaard:

Jeg finder det nemmere og hurtigere og tror ikke på at det har en negativ indflydelse på konverteringen. Bonus info er at jeg altid sætter nofollow på min affiliate links.

Mikael bruger altså ikke “pæne” URL’er, men det forklarer ikke, hvorfor han ikke sporer hvilke kliks, der konverterer?

Jeg er simpelthen for doven. Jeg tester stort set aldrig. Jeg ved godt at man skal og bør, men det sker bare ikke. Synes det er kedeligt i forhold til at producere mere af andre ting.

 

Bo Lyhne:

Den primære årsag til, at jeg linker med URL’ fra affiliate netværket er ganske enkelt, at jeg ikke tror, at det har den store effekt, om jeg linker på den ene eller den anden måde. Jeg tror, at vi som online marketers er en smule skadet af at lægge mærke til, hvordan alting online er bygget op. Ting, som jeg ikke nødvendigvis tror, at den almene forbruger er opmærksom på. Derfor har jeg vurderet, at det ikke gør nogen forskel, om jeg linker på den ene eller den anden måde, og derfor har jeg blot valgt at benytte linket råt og ikke gøre det pænt.

Her spurgte jeg ligeledes til den manglende sporing af hvilke kliks, der konverterer?

Jeg har ikke været klar over muligheden og har derfor ikke ulejliget mig med at finde ud af, hvad det kræver at sætte det op. I det hele taget har jeg ikke så teknisk en indgangsvinkel til affiliate, som mange af vores konkulegaer. Jeg har den mere contentbaserede indgangsvinkel og kæmper ofte selv med at strikke de mere tekniske løsninger sammen. Derfor springer jeg nogle gang over, hvor gærdet er lavest, for ikke at skulle bruge for meget tid på det

Bevæggrunde for at bruge “pæne” URL’er:

Terkel Hansen

Når jeg bruger en “pæn” url, så er det for både at have en kort og simpel url, men i nogen tilfælde også for at teste forskellen på tydeligt Affiliate link og lidt mere skjult Affiliate link

Hvorfor ikke spore hvilke kliks der konverterer?

Det eneste jeg tracker er hvor der bliver klikket og hvilken side der har leveret en konventering. Hvis man kunne se hvilket link på siden der har givet konventeringen, ville det jo være endnu mere interessant

Det viser sig, at partner-ads i deres statistik kan vise, hvilken underside et klik/lead/salg er kommet fra. Da jeg stort set ikke bruger Partner-ads, så var jeg ikke klar over dette. Et ganske fint tiltag fra Partner-ads. Mig bekendt er der ikke andre netværk, der tilbyder dette.

 

Mark Buskbjerg

Min tanke var, at det for brugeren var federe at se på et pænt link fremfor de meget lange og for brugerne på “min mors niveau” skummelt udseende links vi egentlig sætter ind. Jeg forestiller mig at klikraten simpelthen bliver en lille smule større og, at deres tillid til min side bliver større.

Jeg tror ikke, at det gør en SEO mæssig forskel. Big G skal nok regne ud, hvad jeg linker til.

Hvorfor ikke spore hvilke kliks der konverterer?

Det ville jeg da også rigtig gerne. Det er udelukkende fordi jeg ikke er kommet dertil endnu, hvor min viden kan følge med til den slags.

 

Rasmus Kølln

Jeg laver fine URLer for at undgå at et link ser skræmmende ud, og for at den besøgende eventuelt ikke vælger at besøge siden uden om mit affiliate link.

 

Bevæggrunde for at registrere data og derefter sende brugeren videre:

Jacob Henriksen

Årsagen til, at jeg linker via egen side og database først skyldes, at jeg dels gerne vil forkorte linket, samt at jeg gerne vil følge hvor ofte og hvilke kategorier, der klikkes videre fra.

Hvorfor ikke spore hvilke kliks der konverterer?

Jeg ved faktisk ikke præcis hvad callback går ud på. Det kan sagtens være, at der findes smartere metoder og jeg har nok en tendens til at benytte de metoder, som jeg har kendskab til og har brugt tidligere.

 

Kristian Konradsen

Kristian linker ikke til sin egen side og redirecter, men bruger i stedet hændelser i Google Analytics. Resultatet er dog det samme, nemlig at man registrerer hvilke links, der giver kliks, men ikke hvilke der giver leads.

Jeg har sat det op med google analytics. Under indhold ->hændelser ->hyppige hændelser – kan jeg gå ind og se, hvilke forhandlere der har fået hvilke klik og på hvilke produkter der er klikket.

Amazon har kun 24 timers cookie tid og ved, at se på dagens salg på amazon og klik i GA, kunne jeg komme frem med et bud på, hvilke klik der gav salg.

Eftersom Kristian bruger Amazon samt private aftaler, så har han ikke mulighed for at benytte callback. Derfor virker ovenstående løsning efter min overbevisning som ganske optimal.

 

Morten Rosenvold Villadsen

Jeg linker til egen hjemmeside via Pluginnet prettylink sådan at jeg kan tracke kliks og ændre målsiden ét sted.

Hvorfor ikke spore hvilke kliks, der konverterer?

Jeg er nok ikke klar over hvordan man gør det rigtigt – selvfølgelig ved jeg at det kan lade sig gøre… somehow, men jeg har ikke stødt på en nem guide der forklarer hvordan man lige sætter det op 1,2,3…

 

Opsummering

Der er forskellige holdninger til, hvordan et link skal se ud. Nogle foretrækker linket direkte fra netværket. Andre foretrækker at gøre linket “pænt” med en URL forkorter.

Baggrunden for ikke at spore hvilke links, der konverterer, er til gengæld meget ens over hele feltet:

 • Det er besværligt
 • Tager for lang tid
 • Der findes ingen gode guides til hvordan
 • Man bruger hellere tiden på andre opgaver

De fleste affiliate marketers vil gerne spore noget mere, men holdes tilbage af ovenstående punkter.

Jeg har ikke den gyldne løsning på dette, da jeg ikke pt. kender til gode guides. Selv med gode guides vil det tage en del tid at sætte op. Tid, som jeg mener, er godt givet ud, men som med stor sandsynlighed vil holde mange tilbage.

Jeg har overvejet at udvikle et 3. parts system, som netop kan håndtere callbacks, registrere hvilke kliks, der fører til leads, samt samle og sammenligne trafik på tværs af de forskellige netværk. Ideen var, at brugerne selv kunne definere forskellige parametre til sine URL’er. Disse parametre ville der efterfølgende kunne sorteres på. F.eks. kunne man definere kilde i én parameter (nyhedsbrev, website, sociale medier). Man kunne derefter angive domæne i en anden parameter og så analysere på kryds og tværs. Det vil derefter være muligt at se, hvordan nyhedsbreve generelt klarer sig ift. websites. Hvordan et domæne overordnet klarer sig ift. et andet domæne. Eller specifikt hvordan websitet for domæne1 klarer sig ift nyhedsbrevet for domæne1.

Jeg er dog bange for, at denne løsning ikke vil blive brugt, da den også vil blive betragtet som et for stort arbejde. At skulle tilføje parametre til de forskellige URL’er tager en del tid. Det ville dog også kunne give et langt mere avanceret overblik over, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Alternativet er at lave en løsning, som hovedsageligt kun skal udskifte de eksisterende URL forkortere, men alligevel give lidt mere statistik. Man vil “out of the box” kunne se, hvor mange kliks der kommer på hvert netværk, hvilke undersider der leverer kliks, og hvilke IP adresser der klikkes fra. Hvis man ønsker at spore yderligere vil man let kunne opsætte callback, men dette vil ikke blive en betingelse for at kunne benytte systemet.

Hvis der fandtes en URL forkorter der “out of the box” kunne vise dig yderligere affiliate statistik end i dag, ville du så skifte til den?

Fremtidige løsninger

Hvordan ser du de fremtidige løsninger for sporing af udgående affiliate trafik? Vil de fleste fortsat arbejde i blinde? Vil netværkene begynde at tilbyde mere avanceret statistik? Vil en 3. parts udbyder blive industrileder, som Google Analytics er det i dag for indgående trafik?

Giv meget gerne dit besyv med i kommentarerne herunder.

14 thoughts on “Kære affiliate marketer. Du arbejder i blinde…

 1. Reply Mikael Rieck okt 16,2013 10:54

  Det er et rigtig godt indlæg Erik. Jeg synes dog der mangler en meget vigtig parameter og det er, at du BETALTE for din trafik og derfor ville miste penge hvis ikke du holdt øje med hvad der tjente penge og hvad der ikke gjorde.

  Det vil altså sige, at du havde en rigtig god grund til at holde øje og optimere. Du havde noget at miste.

  For dem af os der ikke (i hvert fald ikke direkte) bruger penge på vores trafik, så har vi ikke noget at miste, men naturligvis noget at vinde. Jeg tror i dette tilfælde at frygten er en stærkere drivkraft end motivationen.

  Og til dit spørgsmål omkring et produkt, så tror jeg stadig mit svar ville være “nej”. Jeg er simpelthen ikke motiveret nok til hverken at kigge på de data eller for den sags skyld at tage action på dem hvis jeg gjorde.

  Jeg har læst 100vis af cases med +200% og +500% forbedringer i forbindelse med tests og optimering, men det har ikke fået mig til at tage action på det. Måske jeg bare har det for godt :)

 2. Reply Casper Jensen okt 16,2013 11:07

  Fedt indlæg, Erik!

  Jeg er nok en blanding ift. besvarelserne. På nogle affiliate sites bruger jeg pretty link, mens jeg på andre sites bare linker direkte. Jeg er nok bare for doven – og jeg ville aldrig sætte mig ned og se på data og tage action (som Mikael skriver..).

 3. Reply Erik okt 16,2013 11:09

  @Mikael Rieck

  Du har ret i at jeg havde større incitament til at spore min trafik, da jeg betalte store summer i annoncering. Men selvom man ikke betaler for sin trafik i kroner og øre, så mener jeg alligevel ikke at trafikken er gratis. Trafik kommer ikke ud af ingenting. Der skal arbejdes og bruges tid for at skaffe besøgende til sine websites.

  Noget trafik kan simpelthen ikke betale sig at skaffe. Man bruger masser af tid og energi på at skaffe besøgende, men de genererer ingen indtægter. Hvis man sporede dette, så kunne man fokuserer på de tiltag der virker, og dermed begrænse tabet på tiltag der ikke virker.

  Jeg er dog helt med på at mange ikke vil bruge tid på disse analyser. Det er for mange personer meget mere spændende at producere nyt indhold, uanset om det virker eller ej. Skyder man med spredehagl, så skal man nok ramme et eller andet ;-)

  Rigtig mange tak for din feedback.

 4. Reply Mikael Rieck okt 16,2013 11:19

  Det var også lidt derfor jeg skrev som jeg gjorde.

  Jeg ved godt at en artikel tager enten tid eller penge at få online. Derfor er det naturligvis også vigtigt at man laver en eller anden form for regnestykke så man ikke fuldstændig spilder sin tid.

  Et eksempel på det regnestykke (for mig) kunne være: 100 artikler koster 20.000 kroner. 12 måneder efter kigger jeg så tilbage og ser hvad siden har tjent. Er det mere eller mindre end jeg har brugt. Er det mere (er det oftest), så er det godt og er det ikke må jeg overveje om der kan gøres noget ved det eller om min foranalyse ikke har været god nok.

  Det hele er et spørgsmål om valg. Hvis jeg har 10 timer til rådighed, tror jeg så at de vil være bedst brugt på en ny side med 100 artikler eller tror jeg det vil være på at teste, måle og tweake noget eksisterende.

  Dertil kommer hvad jeg synes er sjovt. 10 timers test og tweak er ikke sjovt for mig. Så jeg vælger det jeg bedst kan lide.

  Et produkt jeg kunne være interesseret i at købe var et performancebaseret produkt. Kunne nogen tweake mine sider til at producere det dobbelte, så gav jeg gerne en pæn del af den merprofit til vedkommende.

 5. Reply Erik okt 16,2013 11:40

  @Casper Jensen
  Tak for din kommentar. Det er netop hvad der gælder for mange. Man vil hellere producere nyt end at teste.

  @Mikael Rieck
  Det var en interessant måde at vende den på. Et performancebaseret produkt er bestemt interessant. Jeg forudser samtidigt en masse problematikker med denne metode, men ikke nødvendigvis større end at det ville kunne lade sig gøre alligevel.

 6. Reply Mark Petersen okt 17,2013 19:06

  Hej Erik
  Spændende og godt indlæg – har aldrig tænkt over at det hed callback parameter men har da i mange måneder været glad for funktionen hos Partner-ads:).
  Det er dog muligt at lave callback hos Tradedoubler også og jeg har lavet et lille indlæg om det her http://markbreyt.dk/optimer-din-affiliate-indtjening-spor-dine-affiliate-marketing-salg/

 7. Reply Jesper okt 17,2013 21:22

  Om jeg ville bruge en ‘out of the box’ løsning, der også trackede udgående kliks? Ja, til enhver tid – så længe det blot er ligeså nemt at bruge som prettylink, hvilket teknisk set nok også er muligt.

  Jeg må indrømme, at jeg er noget chokeret over, at hele 23% linker med de rå URLer fra affiliatenetværk. På en af mine store aff.sider oplevede jeg i sin tid en stigning på ca. 20% i antallet af udgående kliks og omtrent det samme i mængden af salg, da jeg skiftede fra rå URLer til pæne – så det kan kun anbefales!

  Men ellers tak for et super-godt indlæg om et noget overset element i affiliate marketing.

 8. Reply Erik okt 18,2013 10:36

  Tak for jeres feedback @Mark og @Jesper.

  @Mark, jeg har smidt en kommentar på din blog.

 9. Reply Terkel Hansen okt 20,2013 00:29

  Hej Erik

  Tak for et godt indlæg, interessant læsning :)

 10. Reply Henrik R dec 19,2013 22:29

  God artikel Erik! Jeg har fiflet med affiliate i 1½ år nu. Det har mest handlet om at lære denne kunst, men for et par måneder siden begyndte der at ske noget. Mit behov for statistikker er i samme takt steget, og jeg sidder manuelt og overfører info fra netværket til et hjemmekonstrueret excel ark. Jeg benytter fortrinsvis Partner-Ads og benytter mig af muligheden for at sætte et uid i enden af affiliatelinket. Det giver rigtig god information. Jeg fører også statistik over dage på ugen osv. Jeg savner noget, der er meget mere automatisk, men hvor jeg selv kan “indstille” hvad jeg vil have info om og analyse af. Som jeg har forstået det, er man selv nødt til at skrue en database sammen – hvilket jeg ikke kan. Til gengæld er jeg ikke interesseret i, at kaste for mange penge efter et system, og slet ikke et abonnement :-)

 11. Reply Erik dec 20,2013 09:25

  Tak for feedback @Henrik R
  Jeg udgiver i 2014 et gratis tool. Ideen er at det bliver en URL-forkorter med en smule simpel statistik som standard. Hvis man ønsker bedre statistik, så kan man afgive flere oplysninger om linket, samt opsætte callback mv. Men de basale funktioner kræver ikke mere end de gængse URL-forkortere (bortset fra at man skal oprette en bruger).
  Jeg mangler ikke så meget før det er færdigt, men jeg har fået vildt travlt med andre ting, så derfor er det blevet udskudt en anelse. Jeg vil tro at det kan gå live i februar eller marts 2014, men kan ikke love noget.

 12. Reply Erik jan 7,2014 10:43

  Som tidligere lovet, så har jeg nu udviklet en URL forkorter med indbygget statistik og mulighed for integration med affiliate netværk.

  Jeg har skrevet lidt om det her:
  http://www.erikhejlskov.dk/proev-mit-nye-tool-og-bliv-klogere/

  Du finder URL forkorteren her:
  http://www.astat.dk/

 13. Reply Michael Kjeldsen jan 24,2014 14:58

  @Erik:

  Jeg forudser samtidigt en masse problematikker med denne metode

  Hvilke?

 14. Reply Erik jan 24,2014 15:29

  Problematikker ved en performance baseret metode er bl.a.:

  Trust: Du skal give personen adgang til både dit website og logins til affiliate netværk. Er det en person du stoler på?

  Tilfældigheder: Indtjening vil løbende variere op og ned, uanset om man laver ændringer. Giver man kun afregning ved positive ændringer, så kan man reelt (som manager) opnå afkast uden at lave noget. Skal man som manager også tage risikoen ved negative ændringer, så kan det blive meget farligt for manageren, da website ejeren kan blive straffet af Google eller lignende, uden at dette har været managerens skyld.

  Hit-and-run: En ekstern manager har ikke samme kærlighed til sitet. Så for at booste indtjeningen kan en manager med lav moral evt. lave vild linkbuilding eller lignende (selvom det ikke er del af jobbeskrivelsen). Hvis det virker, så tjenes der flere penge. Hvis det ikke virker, så bliver sitet straffet og manageren skrider.

Leave a Reply